Prema potrebi vršimo montažu svih isporučenih uređaja.